adtv

Thursday, August 25, 2011

Ek Tha Diya


Her rah se guzar kar teri traf chala hu..
Kya ho jo unke ghar ki ye rah bhi na nikle..

No comments:

Post a Comment