adtv

Saturday, October 15, 2011

Hain Yakeen


Hain yakeen ke tu bhula nahi mujhe lekin..
Ye bhi sach hain ke tujhe meri yaad bhi nahi aati ..


No comments:

Post a Comment