adtv

Friday, January 20, 2012

Alfaaz

Alfaaz to bahut hai muhabbat byaan karne ke liye..
Par jo khamoshi na samjh sake wo alfaaz kya samjhenge..

No comments:

Post a Comment