adtv

Monday, February 6, 2012

Kehti rehti hu


Kehti rehti hu main aur wo sunta rehta hain khamosh
Aise bhi hui hain kabhi kabhi haar meri...

No comments:

Post a Comment